Muutos vuosilomalakiin

johannes 01.05.2019

Muutoksia vuosilomalaissa?

Työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus neljän viikon vuosilomaan sairauslomasta huolimatta.

Helmikuussa hyväksyttiin lakimuutos, jonka myötä työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus lisäksi täydentäviin lisävapaapäiviin sairaudesta tai kuntoutuksesta huolimatta. Muutoksella Suomen lainsäädäntö saatetaan EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaiseksi. Suomen vuosilomalain mukaan työntekijän vuosiloma on aiemmin voinut työkyvyttömyyden tai kuntoutuksen vuoksi jäädä alle 24 päivän mittaiseksi ja säännös on ollut ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

Uuden säännöksen mukaan työntekijällä on oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin, mikäli hänen täydeltä lomanmääräytymisvuodelta ansaitsemansa vuosiloma jäisi alle 24 päivän. Näin voi käydä sairauden, tapaturman tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi. Oikeutta lisävapaapäiviin ei kuitenkaan ole enää poissaolon jatkuttua yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta.

Lisävapaapäivät eivät ole vuosilomalaissa tarkoitettua vuosilomaa, eivätkä ne kerrytä uutta vuosilomaa. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus. Korvaus ei oikeuta lomarahaan, jollei työehtosopimuksessa toisin sovita.

Lakimuutokset tulivat voimaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta ja vaikuttavat tuolloin alkavan lomanmääräytymisvuoden lomakertymiin. Muutoksen vaikutukset näkyvät siis pääsääntöisesti vasta vuoden 2020 kesälomia pidettäessä.

» Lue lisää!